• +38 (096) 124 59 36
  • ihor.shevchuk@shevchuk-lawyers.org.ua

«Медичний огляд водія». Чи можна їздити хворим?Автор: Ігор Шевчук, юрист

Видання в якому опубліковано: Журнал Авто Авізо № 4 2011 рік. (http://auto.aviso.ua/)

Дата підготовки матеріалу: 2011-02-07

Нормативна база:

1. Закон України від 2 грудня 2010 року № 2756-VI «Про дорожній рух »

2. Закон України від 23 лютого 2006 року № 3492-IV «Про автомобільний транспорт»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 606 «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів»

4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України,Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 2010 року № 1/1 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»

У цій статті ми розглянемо правове регулювання проходження медичного огляду водіями, його обов’язковість відповідно до законодавства України, періодичність та порядок проходження, що встановлені законодавством.

Умовно медичний огляд можна поділити на медичний огляд для приватних водіїв, які пересуваються на своїх власних автівках, та медичний огляд для водіїв, що працюють на транспортних підприємствах (перевезення вантажу, пасажирів тощо).

Для визначення цілі медичного огляду потрібно звернутись до ст. 45 Закону України «Про дорожній рух», медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються спільним актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, що спільно затверджене вищезазначеними органами, існують такі види медичного огляду:

1. Попередній

2. Періодичний

3. Щозмінний

4. Позачерговий

Попередньому медичному огляду підлягають кандидати у водії транспортних засобів для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії.

Періодичному медичному огляду підлягають водії транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом відповідної категорії або отримання права на керування транспортним засобом іншої категорії. Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Позачерговому медичному огляду підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ, організацій усіх форм власності за направленням власника або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, установи, організації, на підставі медичних даних про стале погіршення здоров'я водія, що перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом. Водій власного транспортного засобу в разі погіршення стану здоров'я, якщо це перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом, також повинен ужити відповідних заходів для безпечного керування транспортним засобом.

Попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди проводяться медичною комісією, що створюється в закладі охорони здоров'я. До складу медичної комісії входять: лікар-терапевт (голова комісії), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-хірург. Перелік закладів охорони здоров'я, яким надається право створювати вищезазначені медичні комісії та проводити попередній, періодичний і позачерговий медичні огляди (далі - заклади охорони здоров'я), щорічно затверджується відповідно наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Тому треба бути уважним та проходити медичний огляд лише в тих установах, які входять до вищезазначеного переліку, адже довідки з інших установ не приймаються у відділеннях МРЕВ.

Порядок проведення попереднього та періодичного медичного огляду кандидатів у водії транспортних засобів.

Попередній медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів (далі - попередній медичний огляд) проводиться медичною комісією з метою вирішення питання про наявність або відсутність в особи медичних протипоказань до керування транспортним засобом згідно з Переліком захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами (далі - Перелік), який затверджено наказом МОЗ України від 24.12.99 N 299 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 20.01.2000 за N 31/4252. Наявність захворювання або вади згідно з Переліком є протипоказанням до керування відповідною категорією транспортних засобів.

Попередній медичний огляд включає в себе: загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, лабораторне і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату, визначення групи крові та резус-фактора). В окремих випадках для уточнення діагнозу членами медичної комісії призначаються громадянину індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні попереднього медичного огляду враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина та дані щодо перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання.

Перед проведенням попереднього медичного огляду кандидат у водії подає: документи, що посвідчують особу (паспорт); сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду, ф. N 140-0 (облікова), який затверджений наказом МОЗ України від 28.11.97 N 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 586/2390; довідку щодо перебування на психіатричному обліку за місцем проживання, 2 фотокартки розміром 3 х 4 см; довідку, що підтверджує оплату за проведення медичного огляду щодо права на керування транспортним засобом (тарифи встановлюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації).

За відсутності вищезазначених документів попередній медичний огляд не проводиться.

Порядок проведення періодичного медичного огляду водіїв транспортних засобів аналогічний попередньому, тобто проводиться повторно після спливу терміну дії медичної довідки, виданої під після проведення попереднього медичного огляду. Основною метою періодичного медичного огляду є підтвердження відомостей щодо належного стану здоров’я водія. Порядок проведення позачергового медичного огляду водіїв транспортних засобів.

Позачерговий медичний огляд водія транспортного засобу (далі - позачерговий медичний огляд) проводиться за направленням власника (або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів) підприємства, установи, організації незалежно від їх форм власності на підставі медичних даних про стале погіршення стану здоров'я водія чи виявлення ознак захворювання або вади, включених до Переліку (результати щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, дані листків непрацездатності тощо). У разі відмови водія від проходження позачергового медичного огляду власник або посадова особа, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, установи, організації, зобов'язаний не допускати водія до виконання професійних обов'язків (керування транспортним засобом).

Подальший порядок проведення позачергового медичного огляду відповідає порядку проведення періодичних медичних оглядів водіїв транспортних засобів. Порядок проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів Щозмінний передрейсовий медичний огляд проводиться для водіїв транспортних засобів підприємств, установ та організацій до їх виїзду на зміну. У разі виявлення ознак хвороби протягом зміни водії підлягають післярейсовому медичному огляду.

Щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів включають у себе:

- збір анамнезу (Опитування лікарем особу про стан її здоров’я, збирання відомостей про стан здоров’я тощо) ;

- визначення частоти пульсу;

- вимірювання артеріального тиску;

- проведення проби на алкоголь у повітрі, що видихається, одним із методів, визначених Міністерством охорони здоров'я України.

У разі потреби медичний працівник, який проводить щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди, може запропонувати водію виміряти температуру тіла.

Обов’язковість проходження медичного огляду.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про дорожній рух» визначено наступне : «Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, підготовку або перепідготовку відповідно до типової навчальної програми, успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.» Таким чином, при отриманні водійських прав, Ви зобов’язані пройти попередній медичний огляд.

Періодичний медичний огляд також є обов’язковим для проходження, адже МРЕВ при виданні талону технічного огляду транспортного засобу вимагає надання медичної довідки з непростроченим терміном медичного огляду водія, відповідно до підпункту 5) пункту 26 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів». Періодичність проходження медичного огляду встановлюється терміном дії медичної довідки.

Позачерговий медичний огляд не є обов’язковим, здійснюється на підставі медичних даних про стале погіршення стану здоров'я водія чи виявлення ознак захворювання або вад.

Щозмінний медичний огляд є обов’язковим та проводиться відповідно перед та після рейсів водія. Періодичність залежить від робочого графіку водія. Стаття 30 Закону України «Про автомобільний транспорт» також встановлює щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого зразка для автомобільних та автомобільних самозайнятих перевізників.

Переглядів: 9157

«Медичний огляд водія». Чи можна їздити хворим?


Маєте коментар? Напишіть мені!

Вас може зацікавити:
Перевищення швидкості

Перевищення швидкості Ігор Шевчук, юрист Нормативна база: 1.     КУПаП Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 ...
Тонування скла. Сховатись більше не вдасться.

Нормативна база: 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306 «Про Правила дорожнього руху» 2. Держстандарт ГОСТ 5727-88 (ДСТУ 5727-88). В даній статті розглянемо ...
Неприятные сюрпризы при выплате страховых возмещений. Обстоятельства, которые влияют на выплату компенсации.

Страховой полис для рядового водителя - вещь достаточно сложная и неизвестная. На бытовом уровне воспринимается как документ, дающий возможность в случае дорожно-транспортного происшествия компенс...
...