• +38 (096) 124 59 36
  • ihor.shevchuk@shevchuk-lawyers.org.ua

Автомобіль інваліда. Чи можна залишити автівку в родині після смерті власника-інваліда?Автор: Ігор Шевчук, юрист

Видання в якому опубліковано: Журнал Авто Авізо № 9 2011 рік. (http://auto.aviso.ua/)

Дата підготовки матеріалу: 2011-03-14

Нормативна база:

1) Постанова Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» від 19 липня 2006 р. № 999

Існують прецеденти, коли після смерті інваліда – власника транспортного засобу, що був виданий як гуманітарна допомога, органи соціального захисту вимагають від рідних померлого повернути транспортний засіб, але це дуже обурює громадян, адже існують випадки, коли за спільні кошти сім’ї здійснювався капітальний ремонт автівки та інші витрати, пов’язані з підтриманням належного технічного стану, що можуть досягати або навіть перевищувати вартість такого транспортного засобу.

У цій статті ми розглянемо можливості залишення такого транспортного засобу в родині у відповідності до чинного законодавства України. Для цього потрібно звернутись до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями», яка чітко визначає обставини, за якими автомобіль після смерті інваліда-власника залишається у родині.

Пункт 16 вищезазначеної постанови визначає наступне:

«Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, строк експлуатації якого більше ніж 10 років, залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем постійного проживання і реєстрації інваліда.

Автомобіль, строк експлуатації якого від 5 до 10 років, залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем постійного проживання і реєстрації інваліда і середньомісячний сукупний дохід сім'ї якого за шість місяців, що передують дню смерті інваліда, не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги ( z0112-02 ), затвердженої Мінпраці.

Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років (крім випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту), після смерті інваліда залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, який:

- мав підстави для забезпечення автомобілем на час смерті інваліда або протягом не більше 6 місяців з дня його смерті;

- проживав і був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його постійного проживання і реєстрації;

- не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Перереєстрація автомобіля на ім'я інваліда з числа членів сім'ї, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда проводиться підрозділом МВС протягом 10 діб з моменту визначення особи, що буде експлуатувати автомобіль на законних підставах, шляхом видачі письмової довідки, форма якої затверджується Мінпраці. До визначення такої особи автомобіль перебуває на зберіганні у членів сім'ї померлого інваліда, а у разі їх відсутності повертається головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції. Довідка видається інваліду, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда головним управлінням соціального захисту, в якому інвалід перебував на обліку, а інваліду внаслідок трудового каліцтва - відповідним управлінням виконавчої дирекції.

Член сім'ї померлого інваліда, який є також інвалідом, має право повторно стати на облік, але не раніше закінчення строку експлуатації автомобіля, отриманого за життя інвалідом чи законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда. Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який проживає та зареєстрований за місцем постійного проживання і реєстрації інваліда, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним протягом шести місяців з дня смерті інваліда до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, а членом сім'ї померлого інваліда внаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості автомобіля з урахуванням розрахункової суми для викупу автомобіля та суми, сплаченої за нього інвалідом.

Розрахункова сума для викупу автомобіля визначається головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції з урахуванням зносу автомобіля 0,84 відсотка за кожний повний місяць або 10 відсотків за кожний повний рік. Під час розрахунку неповний місяць користування автомобілем (незалежно від кількості днів) зараховується як повний місяць. За результатами розрахунку складається довідка-рахунок за формою, що затверджується Мінпраці.

В іншому разі автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, повертається (вилучається) головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.

Якщо померлий інвалід був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), його спадкоємцю за заявою повертається сума, що була сплачена інвалідом за автомобіль, згідно з оціночною вартістю автомобіля на день подання заяви, визначеною за рахунок коштів спадкоємця.

У разі коли інвалід, що був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), на день смерті не зареєстрував його в установленому порядку, сума, сплачена ним за автомобіль, повертається його спадкоємцю згідно з оціночною вартістю автомобіля.

Інвалід, який забезпечується автомобілем, що був у користуванні, на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), сплачує за автомобіль суму згідно з його оціночною вартістю.

Автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда, вилучається відповідними органами державної виконавчої служби за рішенням суду за поданням головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Спори про частку в спільній власності членів сім'ї інваліда щодо автомобіля або суми, сплаченої за нього, вирішуються в судовому порядку.»

Переглядів: 11639

Автомобіль інваліда. Чи можна залишити автівку в родині після смерті власника-інваліда?


Маєте коментар? Напишіть мені!

Вас може зацікавити:
«Пасажирські вантажівки». Новий порядок переобладнання.

Нормативна база: 1) Кодекс КпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення від 21.08.2010 2) Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. N 607 Про затвердження Порядку...
Деякі проблеми страхового відшкодування за фізично знищений транспортний засіб.

Деякі проблеми страхового відшкодування за фізично знищений транспортний засіб.   Ігор Шевчук, юрист   Нормативна база: 1.     Зако...
Питання: що таке франшиза в автострахуванні, та як вона впливає на здійснення виплати страхового відшкодування?

  Відповідь: Аналізуючи визначення терміну страхування, яке наведено в ст.1 Закону «Про страхування» (страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнов...
...