• +38 (096) 124 59 36
  • ihor.shevchuk@shevchuk-lawyers.org.ua
Shevchuk Law Firm | Адвокатський запит

Адвокатський запит в інтересах клієнта

Адвокатський запит - це це підготовлене фаховим адвокатом звернення в інтересах клієнта до фізичної особи, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань.

В залежності від інтересів кліжнта адвокатський запит може бути направлений з метою надання адресатом інформації, копії документів.

Даний вид звернення передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який містить правові гарантії надання відповіді на адвокатський запит його отримувачем у вигляді наслідків настання адміністративної відповідальності за відмову у наданні відповіді на такий запит.

Як це працює?

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Хочу, аби ви подали адвокатський запит в моїх інітересах

Для того, аби ми підготували та відправили адвокатський запит у ваших інтересах вам необхідно здійснити наступні дії

1. Звернутися до нас у будь-який спосіб за вказаними контактами (телефон, Telegram, Viber, e-mail тощо);

2. Повідомити нам хто є адресатом запиту та який перелік питань чи документів вас цікавить;

3. Підписати договір про надання правової допомоги, оплатити рахунок (папери можна підписати як під час очною зустрічі так і віддалено через "Нову пошту", або електронний цифровий підпис);

4. Очікувати на відповідь, електронна копія якої з'явиться одразу після отримання у системі "Кабінет клієнта".

Скільки це коштує?

Дана послуга доступна для усіх клієнтів "SLF" без виключення. Вартість послуги "Тривожна кнопка" залежить від типу клієнта, з яким укладено договір про надання правової допомоги.

Кількість адресатів Кількість питань Вартість
Один адресат Одне питання Вартість 1500 грн з урахуванням поштових та канцелярських витрат
Два або більше адресатів Два або більше питання Доплата за кожного адресата становить 250 грн, доплата за кожне додаткове питання 500 грн

Замовити запит